Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1401
Melinsky et Margonsky — Item pendet terminus amicabilis ob spem concordie ad terminos particulares post festum Nativitatis Christi primos inter nobiles Sandiwogium Melinsky et Adem de Budzischewo, qui idem nobilis Adem iurare debuit hodie date et Sandiuogius testes nominare et si medio tempore non concordabunt, extunc in eisdem terminis iurare debet erga eundem Melinsky et testes ipsis nominare — Rota:

Taco my pomoʃz bog +
Jaco czo mą pan Melinʃky
obʃzalowal odwu kmothowiczu
biche mąl wʃzacz nayego dze
dzyne gwaltem a wyodl ge
przeʃtrzý granicze tegom nevcz
ynil ale czom ge wʃal to
me wʃzal wʃch(w)em gezerze
anymi lowya riby