Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1396
Nyeuersky testes — Item nobilis Bodzatha Nyeuersky ducit testes erga laboriosum Andream kmethonem de Grabowo: primus Florionus Withcowsky, secundus Sandiwogius Othorowsky, tercius Grzimek Nyegolewsky, quartus Wincencius Krzesthcowsky, quintus Wischota Bitinsky, sextus Sandiwogius Petrzsky — Rota:

Taco gym pomoʃz bog +. Jaco
to ʃwaczými Jʃze bodzatha Nyeuer
ʃky neyachal nadzedzyna grabowo gwaltem ymocza ʃcheʃcza ʃobye
rownich aʃdzeʃzącza podleyʃych yne
wʃzal Jandrzeyewi dwu konu
taco dobrich iako pyancz grziwen