Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1392
Nenynsky iurabit — Item nobilis Jacobus de Nenyno peremptorie iurabit erga nobilem Johannem Jardanowsky — Rota:

Taco my pomoʃz
bog +. Jʃzem byl wten czaʃz nyemoczen
praua nyemocza odboga ʃloʃzona tedy
kedym mal rok (a) (naporocz
kach) odobitek czogy wyra
czono napanʃkye ʃkazanye