Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1391
Schekirzeczsky testes — Item nobilis Nicolaus de Schekirký ducit testes erga kmethones de Gowarzewo videlicet Stanecz, Byalek*, Murtinum*, Maczek*, Bartek*, Wanczconem*, Andream*, Johannem*, Cunradum*, Nicolaum*, Witowecz*, Stano*, Stach*, Maczconem* et Stanek*: primus testis Nicolaus Szirmak de Schekirky, secundus Johannes filius Boguslai*, tercius Sandiwogius Boguslai filius*, quartus Andreas filius Pyotrcow*, quintus Wincencius Sycora*, sextus Nicolaus frater eiusdem Wincencii*, omnes de Schekirký — Rota:

Taco nam pomoʃz bog + Jaco tø
ʃwączymi Jʃze czo Micolay Szekirka za
yal dobitek kmotowiczem ʃgowarze
wa togý zayal wʃwem ʃzycze pra
wem