Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1390
Przestanowsky iurabit — Item nobilis Martinus de Przetoczno in terminis particularibus proximis peremptorie iurabit erga nobilem Nicolaum Ruthsky — Rota:

Taco my pomoʃz bog +
Jʃzem praua nyemocza nyemoczen
othboga ʃloʃzona tedy kedym mal
prziʃchagacz przecywo Micolayewi Ru
thsky