Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 139
Item domina Tuleczszka ducit testes contra subpincernam Kalisiensem: primus Michael vicarius de Tulecz, qui presens fuit, item plebanum ibidem in Tulcze, dominum Nicolaum, eciam presens fuit, item Golinszki Olbracht vice subiudicis, Wincencius Gowarszefszky, Jaszek Pøntha, Swanthoslaf de Medziveszu. Primi duo sic iurabunt

Jakom przi tem
bil iʃz woczech kazal vøncz gege ludzem
Borziʃlauini liʃti. ... iaco to ʃwaczø.