Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1389
Testes nobilis Petri de Glamboczecz — Item nobilis Petrus de Glamboczecz ducit testes erga nobilem Dobrogostium de Popowo: primus Jacussius Turzinsky, secundus Johannes Brzostowsky, tercius Johannes Szirniczsky, quartus Andreas Borzensky, quintus Maczek dictus Mischka de Radwanky, sextus Petrassius alias Petrus Glicza Choyensky — Rota:

Taco nąm pomoʃz bog + Jaco to ʃwaczi
my Jʃze ten liʃt wʃdwawný pana ʃtaro
ʃcýn ktoremuʃch pan dobrogoʃth popo
wʃky narzekl ten yeʃd wiʃchedl ʃpra
wedliwe ʃkanczeleriey ʃtaroʃczineý