Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1388
De Clodzeysco — Item venientes nobiles Raphael et Nicolaus de Clodzeysco coram iudicio recognoverunt Raphael unam marcam et Nicolaus tres marcas generose Margarethe de Clodzeysco — — — Et nobiles Raphael et Nicolaus peremptorie in proximis terminis particularibus iurabunt erga generosam dominam Margaretham — Rota:

Taco
my pomoʃzy bog + Jʃzem wya
czey paney margorzacze nyewy
nowath yedno trzý grziwny czom mu za placzyl. ...