Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1380
Obryczsky iurabit — Item pendet terminus inter nobilem Petrum Obrziczsky et generosam Maruscham de Dupyewo iuramenti, qui idem Petrus Obrziczsky die crastina peremptorie iurabit erga dominam Poznamska etc. — Rota:

Taco mý pomoʃz bog + Jacom ya
vpaney poznanʃkey dwu plaʃczu
nyewʃzal yednyego xemintnego
adrugego poʃtawczewego anýʃmich
ʃcrayal [nawʃ] naʃwa czeladcz a
nytego vʃzythku mam taco dobr
ych yaco pyanczdzeʃzanth grziwen