Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 138
Item testes Splafszki contra Steffanum Lodza: Stanislaus presbiter de Zeminino, Syman Bilinszki, Pakosz Oleszeczdszki, Vronczinszki Andrzey, Bodzatha de Komorniki, item Andreas vicarius de Splaue:

Jako to ʃwaczø iʃz Micolaý dal dwa [ʃrzebdza] Srzebcza [cz] ʃczepanoui aon
mal gego rzecz oprauacz tako długo
iako bÿ Micolaý ʃczal.