Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1379
Ganthcowsky testes — Item Thomas Ganthcowsky ducit testes erga nobilem Andream de Lewicze: primus Petrus Slap de Dambrowa, qui fuit circa hoc et scit de facto, secundus Nicolaus Dzaczol de Gorzewo, tercius Miroslaus de Werzeya, quartus Petrus Camenÿewsky, quintus Petrus de Swecothký, sextus Jacus Curopaczsky — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jacom ya prawim dzal roʃdzelil bracza Thomka Syandrzeyem taco Jʃze tengiʃty Thomek vczynil doʃycz Jandrzeyewy zaoczcziʃnya Jzaʃtryewiʃna Jyandrzil othʃtapyl ʃtryyewiʃny (vecugiʃcze) ([yoczcziʃny]) (opo(I)trzeczenacze) (grziwny) (wicu
giʃce) ... Jaco ʃwaczcza Jʃze Jandrzel [od] rodʃzelon prawim dzalem ... +