Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1378
Poznanska — Item generosa domina de Dupyewo in proximis terminis particularibus peremptorie adducere debet nobilem Jacussium Wolsky erga nobilem Johannem de Dambrowa, qui sedens in iudicio recipere debet super honorem suum et animam — Rota:

Byerza to kuʃwey czczi ykumey
duʃý [Jacom ya] Jaco pany poʃznaʃka
cznacz doʃycz prawu naʃzadzenya po
ʃzadzila przeciff Janowý ʃdambrowi
a on mya przygcz nechczal rzekacz
y ʃnyeʃd ʃteao powyatu ateʃzmy neye
ʃd oʃzald apaný raczila rzekacz
hyʃ ya tobye doʃycz ʃzadza ten ma
praua dokonacz ydoʃycz yczinýcz[a]
[czo] aczo tobye ten ʃzadza ʃkaze to
ya tobye chcza zaplaczicz.