Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1376
Ruthsky iurabit — Item nobilis Johannes de Ruthkÿ secundum ius metquartus iurabit erga nobiles: Vincencium de Nogewo, Czema Byeleiewský, Parzis Kicowsky super quinquaginta marcis dampni, solus super decem et testes quilibet super decem — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jaco dla nyeza
placenya pyaczidzezanth grziwen groʃy
ʃyrokych wczaʃch ywgodzyna othpa
now wyanczencza Czemy yothparziza
ʃkodzenem dzezaʃcz grziwen. ... Ja
co to ʃwyacza.