Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1373
Laschota iurabit — Item nobilis Laschota de Marlewo peremptorie in octo septimanis in terminis particularibus iurabit super dampnis erga Vincencium de Nenyno metsecundus, solus super decem et testis super decem — Rota:

Taco my ... Jʃze dla nyezap
laczena dwadzeʃcza grziwen ʃkodz
enyem dzezacz grziwen ... Jaco
to ʃwacy