Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1372
Pyanthca iurabit — Item strennuus Wirzbantha Pyanthca peremptorie ad proximos terminos particulares iurabit erga nobilem Chwalatham de Lubycz — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jʃzem
wten czaʃz (byl) prawa nyemocza nyemocz
en odboga ʃlozona tedy kedym mal rok
zawity ʃpanem Chwalantha