Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1371
Zathomský iurabit — Item nobilis Nicolaus de Zathom in proximis terminis particularibus peremptorie iurabit erga nobilem Wirzbantham de Rosbitek — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jʃzem byl
prawa nyemocza (nyemoczen) odboga ʃzlozona
tedy kedým mal rok othmowyacz
ʃtany ktoris pan virzbantha ʃtal