Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1369
Byeleyewsky— Item nobilis Czema Byeleyewsky peremtorie adducere debet nobilem Bogusium Xagysky erga kmethonem de Lowin, qui iurare debet:

Taco
mý pomoʃz bog + Jacom byl
przitem kedý przigwalcze yprz
yranach yanth [ten] czloueck
Biʃkupy Wlewiczach (hymeʃczanyna) (ra
nyl) ... Jaco to ʃwacza Jʃzeʃmÿ przitem byli