Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1366
Przestanowsky iurabit — Item nobilis Przestanowsky peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga nobilem Sandiuogium de Chomaczice:

Taco mý pomoʃz ... Jʃzem wten
czaʃz bilem nyemoczen prawa nye
mocza odboga ʃlozoną tedy kedym
mal rok zavity Szadzywoý Sch
omaczicz