Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1364
Zaiaczcowsky iurabit — Item nobilis Martinus Zaiaczcowsky peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga nobilem Dobrogostium de Symancowo — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jʃzem ya
nyeraczil zaʃto grziwen zaʃwa zo
na Jadwiga panu dobrogoʃtowa Symancowa anyliʃta dacz [a] naty
giʃte ʃto grziwen anymgo pyazacz
kazal anymgo othpyzara wʃal yʃzo
bem go nyezachowal