Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1360
Rischek — Item nobilis Nicolaus et Vincencius de Sady peremptorie iurabunt erga providum Johannem Rischconem civem de Poznania:

Taco nam pomoʃz ... Jʃzem
ʃzmý byli nyemoczy praua nyemocza odbo
ga ʃloʃzona tedy Jacoʃzmi myeli rok
zawitý Syanem riʃchkem