Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 136
Item testes domini Skore: primus Grabouecz Nicolaus, item Mathias frater ipsius Bragofczonis, item Jacusz Rogalinski, item Albertus Neproszefski, item Jacobus Ribogedski, item Jaszek Klucz. In testimonium dominicelli:

Jaco Borziʃlauouim poʃlanim yalo
na myø dw(a)dzeʃzcze cloviekof