Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1358
Item domini iudicio presidentes decreverunt, quod nobilis Przetpelk de Staschewo heri date in sex septimanis equo inter hereditates: duplex Dambno, Maius et Minus, Crampnyewo et Staschewo, prout Albertus et Johannes de Dambno, consenserunt equitare per granicies ita, quod iurare debent equitando equo. Si non poterunt equo equitare, extunc cinba alias czolnem — Rota:

Taco my pomoʃz
... Jʃze czo yada conyem (pogranicze) to yada
prawa granicza (ktoraʃ) (byla) (ʃtara) (dawna) to moyą ato
gych ą nalewo albo naprawo
...