Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1357
Et testis:

Jaco to Swycaza Jʃze pan
Jan Ganthcowʃky dla nyezaplacze
nya wczaʃz tych
penadzý czo raczil
pan Jan pnyewʃky zapana pyotra
Glamboczʃkyego ʃkodzen yeʃt dzeʃzacz grziwen