Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1356
Idem iurabit — Item nobilis Johannes de Gandky in proximis terminis particularibus iuxta consuetudinem terre super dampnis, solus super decem marcas et nobilis super alias decem marcas — Rota:

Taco mý pomoʃz bog Jaco
dlą nyeząplączenyą wczaʃch tych
penadzy czo raczil pan Jan pnew
ʃky za pana pyotra Glamboczʃkye
go Skodzengeʃzm dzeʃzancz grziwen