Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1354
Lasschota testes — Item nobilis Lasschota scoltetus de Krzischewniky ducit testes erga nobilem Ramsch de Golencewo, qui suo honore derogavit coram iudicio alias &naganyl& dicens, quod esset rusticus post patrem suum. Et Lasschota respondit, quod esset de clenodio, in quo clenodio tres turres et proclamacionis &Grzimala&. Et decrevimus, quod idem Lasschota duos patruos alias dwu &òtrinczu& de clenodio &Grzimala& et alios duos nobiles de clenodio extraneo, seu clipeo, qui sic iurabunt:

... naganyl ... Grzimala ... dwu ʃtrinczu ... Grzimala ... Taco nam pomoʃz bog
... Jaco laʃʃchota yeʃd ʃnaʃchey krwe
poʃzedl ynaʃchego ʃczita zawolanya
grzimaly czoʃnoʃza trzi veze naʃczicze
... Jaco to ʃwacza