Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1353
Gorzewska testes — Item generosa Katherina peremptorie adducere alias statuere /debet// nobilem Michaelem, qui tunc fuit locatus pro iudice, erga Andream kmethonem de Ludomye, qui debet circa iudicium recognoscere taliter: Recipio super honorem meum et animam et conscientiam meam — Rota:

Berza to kumey czczi gduʃy yku
ʃzamnyenu mýemu Jaco wten czaʃz
mya pany Gorzewʃka zaʃzadzila za
zadza nyazawitem rocze napawala
Jandrzeyewi otrzi rany ktores yenmu
ʃkazal zaplaczicz atam wten czaʃz
Jandrzey zadal racoyemʃtwo bymu
to pawel
obraczil arzacza paney
gorzewʃkyey rzekl bracze chczacziya
obraczicz kupaney rakam hyʃzchą
tobye zaplatą ma ʃtacz pole prawa