Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1352
Et eciam tres scabinos adducere debet de Ludom: Janussium de Dambrowka, Andream Jadro, Petrum Voyewodka, qui debent recipere super antiquum iuramentum ipsorum et iurare erga eandem Agnetham secundum ius: Rota:

Byerzem to knaʃchey
stare prziʃchadze Jʃzeʃmý ʃchedzeli wʃza
gayonyem veczu tedy kedziʃz mala Ja
gneʃka ʃdambrowky Soltiʃʃem prauem
czynycz tediʃtam przedgayonim veczem
nyeʃzalowa opoloʃmy grziwny any
teʃz onye cupowala prawa ...