Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1351
Ludomsky testes — Item nobilis Dobrogostius de Ludom debet statuere Mathiam tabernatorem, qui tunc sedebat pro locato scolteto, qui iurare debet erga Agnetam de Dambrowa — Rota:

Taco my pomoʃz bog
+ Jaco tedy kedym ʃzedzal ʃzoltiʃchem [za]
zazedzonym kyedzyʃz mala Jagneʃka
ʃdambrowky Szoltiʃʃchem pravem
cynycz tediʃtam przedgayonym veczem
nyeʃzalowa ʃchama aný przeʃwego
procuratora opoloʃmy grziwny aný
teʃz onye cupowala prawa