Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1349
Molendinator de Gluponya testes — Item providus Albertus molendinator de Gluponya ducit testes erga nobilem Petrum Vrbanowsky: primus Wyaczek de Zabowo, secundus Mathias Kadza de Gluponye, tercius Jacobus de Chraplewo, qui sciunt de facto, quartus Albertus Swyak de Vaschowo, quintus Lischcouicz de Gluponye, sextus Swyach Brzoska de Chraplewo. Kmethones primi, quis sciunt de facto — Rota:

Taco nam pomoʃz
bog + Jaco otem vemy Jʃze pan pyotr
vrbanowʃky raczil voczechowi Mlinarzewi Sglupyon zaʃchecznacze grziven atemu
yeʃcze trzich lath nye ... Jaco
to ʃwyacza