Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1348
Obrziczsky testes — Item nobilis Petrus Obrziczsky peremptorie adducere /debet// nobilem Petrum dictum Pasek, qui debet iurare erga Stanczel de Schamotuli etc.:

Taco ... Jʃzem czom wʃąl
troye cony voʃz yʃchekira tom wʃal
wmego pąna vʃzapuʃcze gdzyeʃta
nykt nyerabi yedno czo vbrodi prze
dawa