Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1430 Pisarz: 43 Numer roty: 1347
Johannes de Ricziuol testes — Item Johannes de Ricziuol debet adducere duos nobiles, Stanislaum Coslouicz et Swantoslaum Kizmasczin erga nobilem Katherinam de Gorzewo, qui debent recipere super ipsorum honorem et conscienciam — Rota:

Byerzem to knanaʃchey
czczy kuduʃchy ykuʃzamnyenu Jacoʃmy za
dali praua othyana [rz]S Sricyuola vpaney
Januʃʃchewey gorzewʃkey aby praua po
mogla ʃkarczmarzem pawlem ana pra
ua pomocz nyechczala ...