Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1341
Iurabit — Item nobilis Przetpelk peremptorie iurabit erga honorabilem dominum Nicolaum cancellarium Poznaniensem — Rota:

Taco my pomoʃz
bog + Jʃze pan Jan Jugo Nycz
nyema wʃtaʃchewe any liʃty wʃda
wnye pana ʃtaroʃcyni [yemi] dzelne
napolʃtaʃchewa Jugowi viʃly ktorebi
mocz mąly