Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1340
Iurabit — Item nobilis Nikel de Turowo peremptorie iurabit erga nobilem Bogusium Coschutsky — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jʃzem wten
czaʃz byl praua nyemocza (nyemoczen) odboga ʃlozona
tedy kyedim mal rok zawity ʃpanem
Boguʃchem Coʃchuczʃkym