Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 134
Item testes Starogroczszki contra Jostowa: primus Janussius Krzineczszky, Mathias Grabouecz, Nicolaus Grabouecz, Jan Kuropatniczszkÿ, Miroslaus Swekoczszky, Nicolaus Swekoczszky:

Jako to ʃwaczø iʃz Micolay vten czaʃz
[fgagowe] vʃzalodze leʃzal keýdi drzeʃzka
poziwala gego dzeczy