Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1337
Werzeysky iurabit — Item nobilis Miroslaus de Verzeya in terminis particularibus proximis Posnanie celebrandis peremptorie iurabit erga nobilem Petrum de Vaschowo — Rota:

Taco my
pomoʃz bog ... Jʃzem wten czaʃz
bilem nyemoczen prawa nyemo
cza othboga ʃlozona tedy kedy
mal rok zawithy naporoczka
ch ʃpyotrem Swaʃchowa ...