Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1335
Item nobilis Dobeslaus de Raczkow/o// secundum ius iurabit metsecundus erga nobilem Derslaum de Orzeschcowo — Rota:

Taco my pomoʃz, Jʃzem ʃkodzen dzeʃzacz grziwen dla nye
zaplacena (pyenadza) (wczaʃch) (ywgodzyna) ktora ʃkoda mąʃ (mam) oth
chobelʃkyego ...