Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1333
Item nobilis Dobeslaus de Raczkowo in terminis particularibus proxime celebrandis /debet// statuere nobilem Nicolaum Damnbiczsky erga nobilem Adam /de// Budzyschewo, qui iurare d/ebet// Rota:

Taco my pomoʃz bog <...>
Jʃzem to byerza kmey duʃ<...>
ykmey czczý Jʃzem [yeʃdzyl] (oradow<...>)
pana dobeʃlawa dopana <...>
ma Budzyʃchewʃkyego w <...>
ʃtwe aby dal noʃz napanʃ<...>
ʃkazanye a on go dacz nyech<...>