Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1331
Olbracht Costen — Item nobilis Olbracht de Cirvonicosczel peremptorie in terminis particularibus in Costen celebrandis iurabit erga religiosum dominum abbatem de Lubin in hec verba Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jaco tý wą
czerze ytiwirʃche ity czolni czomye pob
ral Sczirvonegocoʃczola naʃtawye tomye
iedna bral awʃythky dal napanʃkye ʃka
zanye vyiawʃzy yedna virʃza.