Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1327
Institrix iurabit — Item provida Katherina institrix de Poznania peremptorie iurabit erga nobilem Nicionem de Turowo — Rota:

Taco
my pomoʃz ... Jʃze Nikel ʃturowa
pobral rzeczý kramnych humpnye
peprzem zaffranyem barchanem
yfigmý taco vele yaco poltorygrzi
wný myeʃczkyego dlugu