Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1326
Splawsky iurabit — Item decrevimus, quod dominus Albertus de Splawe debet iurare super proximos terminos particulares cum uno sibi simili erga nobilem Jaracz de Garby — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jacom
ʃkodzyen [zathen] nathen obyad
czʃo gy oczyecz moy panom
czinil zathy vyni dzyeʃzyacz
grzywen ... Jaco to ʃwacý