Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1325
Jochna iurabit — Item pendet terminus peremptorius ad proximos terminos particulares inter Jochnam Judeam Posnaniensem et nobilem Mathiam Pruscheczsky et idem Mathias peremptorie iurabit erga eandem Jochnam — Rota:

Taco my pomoz bog + Jʃzem
ya byl nyemoczen prawa nye
mocza odboga ʃzlozona tedy
kyedym mal rok odmawyacz
ʃtany przeciff Jochne poobʃch
ilanu