Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1323
Bogus iurabit — Item nobilis Bogus de Coschuti metsecundus iurabit peremptorie in proximis terminis particularibus erga nobilem Nicolaum de Chomacicze — Rota:

Taco
my pomoʃz bog ... Jʃzem ya ʃkodz
yen dwadzyeʃcza grziwen dla nye
zaplacenya pyenadzý yaco yego
lyʃt omawya
... Jaco to ʃwyacý