Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1322
Bogus iurabit — Item nobilis Bogus de Coschuti metsecundus peremptorie iurabit in terminis particularibus proximis erga nobilem Nicolaum de Lubom — Rota:

Taco my pomoʃz ...
Jʃzem ya ʃkodzyen dwadzyeʃcza grzi
wen dla nyezaplaczenya pyenadzy
yaco yego lyʃt omawya
... Jaco to ʃwyaczy