Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1321
Bogus iurabit — Item nobilis Bogus de Coschuti metsecundus peremptorie in terminis particularibus proximis iurabit erga Stanislaum Slap de Palandze — Rota:

Taco my pomoʃz bog Jʃzem ya
ʃkodzen dwadzeʃcza grziwen
dla nyezaplaczenya gyʃcin
nich pyenadzy