Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 132
Item Petrassius de Czepuri nag{nil} [gil] Johanni, fratri Petri de Nagrodowo, et idem dixit Johannes, quod esset ita bonus ipse et dixit, quod esset de cleinodio isto videlicet Nouini etc. — — — Item testes: primus testis Radlo, Przibislaus Pøntha de clenodio Nouini. Item Michaleczszki, Swanthomir, de alio clenodio. Item Przedbor de Glofczina, Geczszki. Primi duo sic iurabunt:

Jaco Jan [y] geʃt naʃz prawi [prad] brad naʃzego cleýnota ý naʃzego ʃczita ýʃznaʃze krwe. ... Jakoto ʃwaczø iʃz Jan geʃt
zawolana hý tego cleynota nowini ý gich [kr]
krwe