Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1317
Jezersky iurabit — Item nobilis Petrus de Jezora peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga Albertum olim Strzeschcowsky:

Taco my pomoz
bog ... Jacom ya nyewynowath
pyanczy grziwen groʃchy apol
grziwny poʃpolnich woczecho
wy Strzeʃchcowkyemu ...