Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1316
Symek iurabit — Item nobilis Symek de Parua Gorka peremptorie iurabit erga Clementem de Crzischewniky — Rota:

Taco my po
moz bog Jacom wten czaʃch tey
daty ... bilem nyemoczen
prawa nyemocza odboga ʃlozonya
tedy kedy Clymek ʃkrziʃchewnik mal
przecywmye ʃwyathky vodzycz adla
tey nyemoczy ʃwyathcowem ʃlu
chacz nyemogl