Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1315
Vithcowsky iurabit — Item nobilis Petrus de Vithcouice in proximis terminis particularibus iurabit erga nobilem Nicolaum de Ceradcz — Rota:

Taco my pomoz bog + Jacom
ya nyepozicyl cztirz grziwen vmi
colaya Sczeradza anymuchich vy
nowath ...