Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1429 Pisarz: 43 Numer roty: 1314
Ludomsky iurabit — Item nobilis Dobrogostius de Ludom peremptorie in terminis particularibus proximis iurabit erga pueros nobilis Derslai de Roswarowo — Rota:

Taco my pomoz bog +
Iʃze wten czaʃz ytey dati kyedym
myal ʃwyathky vodzycz yteʃz
ʃcham pogyedzynkyem przyʃcha
gacz przecyw dzyeczem pana
dzerʃka Roʃwarowʃkyego tedym
poyal ʃwyathky vodzycz yprzyʃch
aga cynycz ykonʃza podyempna
powalil yʃtlukmya ydlamtego
ʃwyathcow vodzycz nyemogl
any przyʃchagy czinycz.