Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 43 Numer roty: 1313
Symek iurabit — Item nobilis Symek de Parua Gorka in proximis terminis particularibus peremptorie iurabit erga strennuum dominum Petrum Cordbog de Trzebaw subcamerarium Poznaniensem — Rota:

Taco my ...
Jacom wten czaʃch tey dati Jaco
dzyʃz bylem Nyemoczen prawa
nyemocza odboga ʃlozoną tedy
kedy pan pyotr podkomorze my
al przecyffmyne ʃwyathky vodzycz
adla tey nyemoczy nyemoglem
Swyathcow ʃluchacz